Wanneer kan ik aanspraak maken op de garantie?


De garantie is bedoeld om jou als consument te beschermen, zodat je van een deugdelijk product kunt genieten. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient het product normaal gebruikt te worden, zoals redelijkerwijs mag worden verwacht. Meer informatie vindt je in de Koop en garantie brochure

Op verbruiksartikelen zoals accu's, downloads en cartridges geldt een beperkte garantie.

In onderstaande gevallen kan je geen aanspraak maken op wettelijke garantie:

  1. Bij beschadiging of in geval van defecten veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;
  2. Bij ondeskundig of onoordeelkundig gebruik;
  3. Bij het nalaten tijdig onderhoud te plegen of bij onjuist onderhoud;
  4. In geval van gebruik van een product anders dan voor privé gebruik;
  5. Bij het blootstellen van een product aan vochtigheid, extreme warmte, kou of droogte;
  6. Bij (over)verhitting door of blootstelling aan verwarmingsbronnen;
  7. Bij reparaties verricht door uzelf of door derden, tenzij Laptop.nl u daar voor op voorhand schriftelijk toestemming heeft gegeven;
  8. Bij normale slijtage;
  9. Als er sprake is van buiten komende onheilen (zoals brand, bliksem, waterschade, val-of stootschade)
  10. Het defect is ontstaan door een virus, illegale software of na onjuiste installatie van software.

Garantie bij wijzigingen aan hardware

Mocht je jouw product hebben uitgebreid of geüpgraded en jouw product raakt onverhoopt defect, dan dien je in ieder geval eigen geplaatste hardware te verwijderen. (bijvoorbeeld geheugenuitbreiding of SSD vervangen)

Je dient het product namelijk in originele staat aan te bieden voor een reparatie. Doe je dit niet, dan wordt alle door jou toegevoegde hardware verwijderd en vernietigd.