Voorwaarden


Algemene verkoopvoorwaarden

Voor aankopen die u heeft gedaan via onze webshop op Laptop.nl gelden verschillende voorwaarden. Deze kunt u hier onder inzien:

Algemene verkoopvoorwaarden website
Heeft u uw product gekocht op de Laptop.nl website? Dan zijn de onderstaande algemene verkoop- voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden voor online verkoop

Zakelijke aankopen

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten met zakelijke klanten zijn de ICT ~ Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

ICT ~ Office Voorwaarden 

Koop en garantie

Na de aankoop van een product zit u wellicht met vragen zoals: Wanneer heb ik garantie? Hoe lossen we een probleem samen op? Wanneer zijn er kosten van toepassing?

Sinds 1 mei 2003 is de Europese richtlijn "Koop en Garantie" in het Nederlands Burgerlijk Wetboek geïmplementeerd. Deze regelgeving heeft betrekking op de zogeheten consumentenkoop.

Laptop.nl is verplicht een product te leveren dat de eigenschappen bezit die u als koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De rechten die u als consument heeft op grond van het dwingende consumentenrecht worden door Laptop.nl volledig gerespecteerd.

De algemene verkoopvoorwaarden in duidelijke taal uitgelegd? Download dan hier de brochure 'Koop en Garantie' als PDF-bestand.

Brochure Koop en Garantie downloaden

Om het PDF-bestand te bekijken heeft u Adobe Reader nodig. Adobe Reader kunt u hier gratis downloaden.

Winacties

1. Winacties worden uitgeschreven door Laptop.nl onder de handelsnaam KBV B.V. gevestigd te Lodewijkstraat 46, 5652 AC te Eindhoven. Op de winacties zijn de volgende genoemde actievoorwaarden van toepassing.
2. Maximaal één deelname aan de winactie per persoon.
3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
4. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. Minderjarigen jonger dan 18 jaar mogen alleen aan het promotionele kansspel deelnemen met toestemming van een ouder/verzorger.
5. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
6. Laptop.nl kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
7. De winnaar dient binnen 5 werkdagen na eerste contact te reageren op de e-mail vanuit Laptop.nl. Indien er geen reactie is na 5 werkdagen zal een nieuwe winnaar gekozen worden.
8. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Laptop.nl voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
9. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Laptop.nl.
10. Laptop.nl keert de prijs alleen uit wanneer er voldoende deelnemers zijn aan de winactie. Het aantal deelnames wordt voorafgaand aan de desbetreffende winactie bekend gemaakt.