Product retourneren

Als consument heb je het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Je kan ons via een duidelijke verklaring op de hoogte stellen dat je de overeenkomst wilt herroepen. Hiervoor kun je gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar het is geen verplichting.

Heb jij jouw product geretourneerd binnen de termijn van het herroepingsrecht? Wij maken de terugbetaling van het aankoopbedrag, minus de verzendkosten, in orde zodra wij het pakket en de inhoud van het pakket in goede staat hebben ontvangen. Na verwerking duurt dit maximaal 5 werkdagen en het bedrag wordt teruggestort met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht.

Ons retouradres is:
Laptop.nl
Lodewijkstraat 46
5652 AC Eindhoven

1. Voorwaarden 30 dagen bedenktijd
2. Uitzonderingen
3. Wanneer krijg ik mijn aankoopbedrag terug?

1. Voorwaarden 30 dagen bedenktijd
Het herroepingsrecht is er om consumenten te beschermen voor miskopen. Er moet wel aan enkele voorwaarden worden voldaan om aanspraak te kunnen maken op het herroepingsrecht.

•    Je hebt 30 dagen de tijd om te herroepen. Daarna dient het product binnen 30 dagen aan ons te worden geretourneerd. Meldt het product voor een goede afhandeling aan via het retourformulier.

•    Het product dient privé te zijn aangeschaft. Indien de factuur op een zakelijke naam staat en er dus geen sprake is van een consumentenkoop, vervalt het herroepingsrecht.

•    Je hebt geen recht op het volledige aankoopbedrag wanneer wij zichtbare gebruikssporen zoals beschadigingen of missende accessoires. Bij een beschadigd product wordt er een waardevermindering van maximaal 25% verrekend met het terug te storten aankoopbedrag. De waardevermindering is een richtlijn, dit is afhankelijk per teruggestuurd product. Bij een incomplete retour ontvang je alleen het bedrag terug van de producten die wij retour hebben ontvangen.

Wij bieden de mogelijkheid om de retourzending onder vermelding van het antwoordnummer te versturen via DHL. Na jouw aanmelding ontvangt je hiervoor een verzendlabel. Mocht je ervoor kiezen om de retourzending op een andere manier terug te sturen, dan zijn de eventuele extra kosten en het risico voor jouw eigen rekening.

Let op: voor de retourzending onder herroepingsrecht brengen wij minimaal €4,95 in rekening, afhankelijk van het gewicht en afmetingen van het pakket. Dit bedrag wordt verrekend met het door ons terug te storten bedrag van jouw aankoop.
Wees je ervan bewust dat het herroepingsrecht niet van toepassing is voor zakelijke klanten.


2. Uitzonderingen
Hieronder enkele specifieke gevallen, waarbij je geen recht hebt op ruilen en retourneren:

  • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

  • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

  • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;

  • alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft;

  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

  • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

  • Zakelijke aankopen
3. Wanneer krijg ik mijn aankoopbedrag terug?

Wij betalen het gehele aankoopbedrag, exclusief verzendkosten, zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat je aangetoond hebt deze te hebben opgestuurd.

Wanneer wij het product niet in goede staat hebben ontvangen (bijvoorbeeld wanneer wij een beschadigd of incompleet product hebben ontvangen), dan ontvang je van ons een deelvergoeding. Bij een beschadigd product wordt er een waardevermindering van maximaal 25% verrekend met het terug te storten aankoopbedrag. De waardevermindering is een richtlijn, dit is afhankelijk per teruggestuurd product. Bij een incomplete retour ontvang je alleen het bedrag terug van de producten die wij retour hebben ontvangen.

Let op! Wanneer je met jouw creditcard de betaling hebt uitgevoerd dan zal het bedrag terug worden gestort op de creditcard. Online kan je dit direct terugzien, anders zal dit pas bij het volgende afschrift zichtbaar zijn.

*Voor de retourzending onder herroepingsrecht rekenen wij €4,95. Dit bedrag wordt verrekend met het door ons terug te storten bedrag van jouw aankoop.