Hoe werkt het reparatieproces?


1.    Reparatieduur
2.    Reparatie buiten garantie
3.    Afronding van de reparatie
 
1. Reparatieduur

De reparatieduur van een defect product, na ontvangst bij Laptop.nl, bedraagt gemiddeld 3 weken. De reparatieduur is sterk afhankelijk van verschillende factoren:
•    De klachtomschrijving welke jij hebt opgegeven moet volledig zijn. Zorg daarom altijd dat je het defect zo uitgebreid mogelijk omschrijft.
•    Indien het onderdeel niet direct voorradig is voor reparatie kan dit de duur van de reparatie verlengen.
•    Wanneer het defect buiten de garantie valt en je dient te betalen voor de reparatie is het afhankelijk van jouw responstijd hoe lang de reparatie stil ligt.

2. Reparatie buiten garantie
Wij laten jouw defecte product altijd controleren door een gecertificeerd reparatiecentrum. Mocht uit onderzoek blijken dat het defect niet het gevolg is van een fabricagefout, maar is ontstaan door toedoen van buiten af, dan vervalt de garantie. Je dient dan rekening te houden met enkele kosten. Hetzelfde geldt voor producten die je aanmeldt buiten de garantietermijn.

Waar moet ik op letten?
Wanneer het product buiten de garantie valt, vervalt ook het recht op kosteloos herstel. Wij sturen je een prijsopgave op met de kosten voor het uitvoeren van de reparatie. Mocht je niet akkoord gaan met de reparatiekosten, dan kan je ervoor kiezen om van reparatie af te zien. Je dient dan in ieder geval de onderzoekskosten te betalen om het product ongerepareerd retour te ontvangen.
Je kan er ook voor kiezen om afstand te doen van het product. Hierbij komen alle kosten te vervallen.

Wat zijn de kosten?
Wanneer jouw product defect is buiten de garantie kan je jouw product bij Laptop.nl aanmelden ter reparatie. De volgende kosten kunnen in rekening worden gebracht:
  • Onderzoekskosten
    Wanneer wordt geconstateerd dat jouw defect buiten de garantie valt, worden in ieder geval onderzoekskosten in rekening gebracht. Deze liggen tussen de €60,- tot €90,- en dienen in ieder geval betaald te worden om het product (zelfs ongerepareerd) retour te krijgen.

  • Verzendkosten
    Bij reparaties buiten de garantie kunnen eventuele handelingskosten in rekening worden gebracht, dit zijn in de meeste gevallen de verzendkosten.

  • Reparatiekosten
    Naast onderzoekskosten staan op een prijsopgave ook de reparatiekosten. Dit zijn de daadwerkelijke kosten om jouw product gerepareerd retour te krijgen.
 
3. Afronding van de reparatie
Wanneer jouw product gerepareerd is zal deze retour verstuurd worden. 

Als je jouw product online hebt aangemeld zal deze met DHL verzonden worden naar het adres dat je bij aanmelding hebt aangegeven. Indien je niet thuis bent wanneer DHL het product aflevert zullen zij dit later nogmaals proberen. Indien je driemaal niet thuis bent bij aflevering wordt het product bij het dichtstbijzijnde DHL ServicePoint geleverd, waar je het pakket vervolgens kan ophalen. Het is aan te raden je identiteitsbewijs mee te nemen wanneer je het product ophaalt.