Mijn product is defect


Een defect product is vervelend. Wij willen dat je zo snel mogelijk weer optimaal gebruik kan maken van jouw aankoop, en bieden daarom de mogelijkheid jouw product te repareren. Op deze pagina kan je jouw defecte product direct aanmelden ter reparatie.

Reparatie aanmelden

Defect bij ontvangst
Wanneer een product defect is bij ontvangst, kan je het product binnen 7 dagen na aanschaf aanmelden of via het retourformulier. Het product wordt vervolgens bij binnenkomst gecontroleerd en wanneer het defect bevonden is wordt het direct omgeruild voor een nieuwe.

Er kan geen directe omruiling plaatsvinden op voor je speciaal gebouwde systemen, deze zullen worden gerepareerd. Voor meer informatie verwijzen we je door naar de Brochure Koop en Garantie.
 
Defect binnen garantie
De garantie is bedoeld om jou als consument te beschermen, zodat je van een deugdelijk product kunt genieten. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient het product normaal gebruikt te worden, zoals redelijkerwijs mag worden verwacht. Meer informatie vind je in de Brochure Koop en Garantie.

Op verbruiksartikelen zoals accu's, downloads en cartridges geldt een beperkte garantie.

Garantie bij wijzigingen aan hardware
Mocht je jouw product hebben uitgebreid of geüpgraded en jouw product raakt onverhoopt defect, dan dien je in ieder geval eigen geplaatste hardware te verwijderen. Denk hierbij aan geheugenuitbreiding of een toegevoegde SSD.
Je dient het product namelijk in originele staat aan te bieden voor een reparatie. Doe je dit niet, dan wordt alle door jou toegevoegde hardware verwijderd en vernietigd.

Reparatie aanmelden  
 
Defect buiten garantie
In onderstaande gevallen kan je geen aanspraak maken op wettelijke garantie:

1.    Bij beschadiging of in geval van defecten veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;
2.    Bij ondeskundig of onoordeelkundig gebruik;
3.    Bij het nalaten tijdig onderhoud te plegen of bij onjuist onderhoud;
4.    In geval van gebruik van een product anders dan voor privé gebruik;
5.    Bij het blootstellen van een product aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
6.    Bij (over)verhitting door of blootstelling aan verwarmingsbronnen;
7.    Bij reparaties verricht door uzelf of door derden, tenzij Laptop.nl u daar voor op voorhand schriftelijk toestemming heeft gegeven;
8.    Bij normale slijtage;
9.    Als er sprake is van buiten komende onheilen (zoals brand, bliksem, waterschade, val-of stootschade)
10.    Het defect is ontstaan door een virus, illegale software of na onjuiste installatie van software.
Wanneer jouw product defect is buiten de garantie kan je jouw product bij Laptop.nl aanmelden ter reparatie. De volgende kosten kunnen in rekening worden gebracht:

  • Onderzoekskosten
    Wanneer wordt geconstateerd dat jouw defect buiten de garantie valt, worden in ieder geval onderzoekskosten in rekening gebracht. Deze liggen tussen de €60,- tot €90,- en dienen in ieder geval betaald te worden om het product (zelfs ongerepareerd) retour te krijgen.
  • Verzendkosten
    Bij reparaties buiten de garantie kunnen eventuele handelingskosten in rekening worden gebracht, dit zijn in de meeste gevallen de verzendkosten.
  • Reparatiekosten
    Naast onderzoekskosten staan op een prijsopgave ook de reparatiekosten. Dit zijn de daadwerkelijke kosten om jouw product gerepareerd retour te krijgen.