Wat zijn de kosten van een reparatie?


Wanneer je jouw product aanmeldt ter reparatie kunnen verschillende kosten in rekening worden gebracht, indien het defect buiten de garantievoorwaarden valt. Controleer dus altijd goed of het om een reparatie gaat die binnen de garantie valt. De volgende kosten kunnen in rekening worden gebracht:

Onderzoekskosten
Wanneer wordt geconstateerd dat er een gebruikers gerelateerde beschadiging is, ook al lijkt dat niets te maken met de defect van het apparaat, of dat jouw defect buiten de garantie valt, worden in ieder geval onderzoekskosten in rekening gebracht. Deze liggen tussen de €60,- en €90,- en dienen in ieder geval betaald te worden om het product (zelfs ongerepareerd) retour te krijgen.

Verzendkosten
Bij reparaties buiten de garantie kunnen eventuele handelingskosten in rekening worden gebracht, dit zijn in de meeste gevallen de verzendkosten.

Reparatiekosten
Naast onderzoekskosten staan op een prijsopgave ook de reparatiekosten. Dit zijn de daadwerkelijke kosten om jouw product gerepareerd retour te krijgen.

Het is niet mogelijk om vooraf een prijsopgave voor de reparatiekosten te bepalen.

Let op! Indien je niet binnen de gestelde termijn op een prijsopgave vanuit onze klantenservice reageert, dan zal jouw product ongerepareerd retour worden gestuurd en betaal je in ieder geval de onderzoekskosten.